Upphörande av försäljning från och med 12/04/2024 - Om du har et presentkort kan du fortfarande använda den under dess giltighetstid. Mer information.

Du har inte lagt till några favoriter än.

För att lägga till en produkt i din favoritlista: klicka på symbolen ♡

Du har inga artiklar i din kundvagn

ALLMÄNNA VILLKOR

Följande villkor ("Villkoren") gäller alla köpare och användare (ibland kallade "du" eller "din") av presentkort som erbjuds på www.godream.se eller presentkort från GO DREAM-märken som erbjuds från butiker i Sverige (var och en, en "butik") och ingås mellan dig och GD UPPLEVELSER AB (hädanefter: "GO DREAM" eller "Säljaren"), ett svensk-företag. Ditt köp, inlösen och / eller användning av ett presentkort från GO DREAM ska slutgiltigt utgöra ditt godkännande av dessa villkor.

1. ALLMÄN INFORMATION

1.1 Definitioner

Kod / rabattkod / kampanjkod : avser rabattkoderna, uttryckta i procent eller som ett engångsbelopp, utfärdade av GO DREAM och giltiga för köp av en kvalificerad produkt på hemsidan. Detta kan inkludera koder som distribueras av tredje part som en del av en kommersiell transaktion (nedan kallad "Specifik transaktion").

Dessa koder har följande allmänna egenskaper:

  • de kan inte kombineras med varandra, eller med någon annan kampanj, eller med en annan kommersiell verksamhet
  • de kan inte överföras
  • de har en tidsgräns
  • de kan varken bytas in eller förlängas vid något tillfälle
  • de är begränsade till en kod per beställning och per person. Således kan en kod som distribueras som en del av en specifik transaktion endast användas en gång av samma person.
  • de har ett minimiköp. Det är därför inte möjligt att köpa en produkt för ett belopp som motsvarar 100 % av kodens värde.

Dessa egenskaper gäller för alla koder, om inte annat anges i reglerna för den specifika transaktionen genom vilken du fick koden.

I händelse av bristande efterlevnad av användarvillkoren för dessa koder som definieras i dessa allmänna villkor, eller med reglerna för den specifika transaktionen, förbehåller sig GO DREAM rätten att förhindra användningen av dessa koder och/eller att inaktivera alla förvärvade produkter eller tillgångar genom detta.

1.2

På www.godream.se kan du köpa presentkort för olika produkter och/eller tjänster som erbjuds av vårt nätverk av oberoende tredjepartsleverantörer ("tredjepartsleverantörer") (sådana produkter och/eller tjänster som erbjuds av tredjepartsleverantörerna kallas nedan för "Upplevelse"). Dessa presentkort kan presenteras på flera olika sätt, bland annat i en presentförpackning, ett presentkuvert eller direkt via e-post som ett e-gåvokort. GO DREAM säljer endast presentkort för upplevelser som erbjuds av tredjepartsleverantörer, och GO DREAM ska inte betraktas som leverantör av upplevelserna. När du löser in ett presentkort för en Upplevelse ska det endast utgöra ett avtal mellan dig och Tredjepartsleverantören med avseende på den Upplevelsen.

Upplevelse som kostar mer än 10 000 SEK kan inte bytas ut eller förlängas. De kan inte betalas, helt eller delvis med en tillgodohavande, ett wondercard, ett presentkort eller ett supercard.

På www.godream.se kan du köpa presentkort för upplevelser. Upplevelsen erbjuds i form av ett presentkort, förpackat i en vacker låda eller ett fint presentkuvert, eller i form av ett e-gåvokort som levereras via e-post. GO DREAM-presentkortet är ett presentkort med flera användningsområden och kan användas i alla länder där GO DREAM är representerat. Ett presentkort med flera användningsområden är ett presentkort som kan användas i länder med olika skatte- och momssatser. Observera att entreprenören byter från GO DREAM till de valda leverantörerna i bokningsögonblicket och kan omfattas av olika skatte- och momssatser.

Tilbage til toppen

2. KUNDSERVICE

Under betalningsprocessen kan du välja önskad leveransmetod. GO DREAM kan skicka det köpta presentkortet till dig eller direkt till mottagaren. Om du gör din beställning före kl. 15.00 på en arbetsdag (måndag till fredag) skickar GO DREAM det köpta presentkortet samma dag som beställningen tas emot. Beställningar som görs på helger eller helgdagar kommer att skickas nästa arbetsdag.

Tilbage til toppen

3. BESTÄLLNINGSFÖRFARANDE OCH VILLKOR

PRISER

Alla GO DREAM-presentkortpriser ska vara desamma, oavsett om du köper presentkortet direkt via GO DREAM eller från en butik. Om du köper ditt presentkort på www.godream.se får du automatiskt en e-postbekräftelse när du har gjort din beställning. Du kan se dina tidigare beställningar och skriva ut en faktura genom att logga in på ditt GO DREAM-konto. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till info@godream.com, så skickar GO DREAM en kopia av din orderbekräftelse till dig via e-post.

BEDRÄGERISKYDD

Säljaren förbehåller sig rätten att efter varje beställning begära in alla handlingar som kan komma i fråga för att kunna validera din beställning. Detta sker inom ramen för sin policy att förebygga bedrägerier.

I det här fallet kommer du att få ett e-postmeddelande som informerar dig om att din beställning kommer att kontrolleras. Du kommer uppmanas att skicka in de handlingar som krävs för att den ska kunna valideras.

Om du inte svarar på den här typen av uppmaning inom två dagar efter meddelandet från säljaren, leder det automatiskt till att beställningen storneras. Du kommer senare inte att ha någon möjlighet att reklamera denna åtgärd.

Inköp av någon produkt utanför säljarens webbplats eller officiella distributionsnät sker under ditt eget ansvar och på egen risk.
GO Dream förbehåller sig rätten att deaktivera dessa produkter om de verkar misstänkta och/eller någon form av brottslighet upptäcks, såsom bedrägeri, undanhållande av stöldgods, bedrägeri.
Den här deaktivering får under inga omständigheter föranleda till någon kompensationsbetalning till dig/köparen eller dess förmånstagare. Kundkontot som är inblandat i misstänkta eller bevisade överträdelser kommer också, tillfälligt eller permanent, att blockeras.

Tilbage til toppen

4. RABATTER

Rabattkoder kan inte kombineras med fasta rabatter eller med ett kreditsaldo på din profil. Fasta rabatter kan inte kombineras med rabattkoder eller med ett eventuellt kreditsaldo på din profil.Fasta rabatter dras av från priset på den valda produkten när du lägger produkten i din varukorg.

Tilbage til toppen

5. GIFTVÄRDIGHET

Om inte annat följer av tillämplig lag är presentkort från GO DREAM giltiga i fem (5) år från det datum då de utfärdades.

Tillgänglighet, typ och pris på presentkorten kan variera med tiden. Presentkort som löses in mer än sex (6) månader efter köpet kommer att omfattas av den aktuella tillgängligheten för sådana Experience och kan komma att bli föremål för ytterligare betalning. Ett giltigt presentkort för en GO DREAM-Upplevelse kan alltid bytas till en annan GO DREAM-Upplevelse.

Tilbage til toppen

6. ÅTERLÄMNINGSPOLICY

GO DREAM har fjorton (14) dagars returrätt på alla köp. Inom fjorton (14) dagar har du rätt till full återbetalning av ditt icke inlösta presentkort.

Tilbage til toppen

7. INLÖSEN AV DIN ERFARENHET

Genom att logga in på ditt GO DREAM-konto med ditt presentkorts ID-nummer och inlösningskod på www.godream.se under Aktivera ditt presentkort får du tillgång till bokningsinformation för din köpta Upplevelse. Varje presentkort har ett korrelerande personligt ID-nummer och en inlösenkod som genereras vid bokningen. Det kan förekomma en väntetid för bokning av upplevelser, så boka i god tid. Priserna kan ändras efter sex (6) månader och en bokning är bindande. När en Upplevelse väl har bokats kan den inte avbokas eller ändras. Du kan inte byta ut din Upplevelse mot en annan om du redan har bokat den. Presentkort måste tas med till platsen för upplevelsen. Annars kan du bli debiterad och/eller kommer att avvisas på plats.

Tilbage til toppen

8. BETALNING

Betalningar ska göras på www.godream.se med Visa, MasterCard eller, om presentkortet köptes i en butik, direkt till den butik där presentkortet köptes.

Vid betalning med kreditkort på webbplatsen www.godream.se kommer debiteringen att ske omedelbart vid köpet.

Den aktuella prislistan är beroende av vilken typ av kreditkort som används. Debiteringen kommer att visas i samband med betalningen. Du har möjlighet att vägra betalning när du får ditt kontoutdrag. Du har ingen självrisk om ditt kort missbrukas. Dina personuppgifter är strikt konfidentiella och varken GO DREAM eller andra får tillgång till dessa uppgifter. Beloppet för din valda Experience dras först när presentkorten skickas från GO DREAM. Det kan aldrig göras ett avdrag för ett högre belopp än vad du har godkänt.

Tilbage til toppen

9. 6 MÅNADERS PRISGARANTI

Om inte GO DREAM uttryckligen undantas från denna prisgaranti kommer GO DREAM att prisjämföra med den tredjepartsleverantör till vilken upplevelsen har lösts in, både för presentkort som köpts på www.godream.se eller i en butik, i enlighet med dessa villkor. Om tredjepartsleverantören i god tro och till allmänheten erbjuder en Upplevelse som är identisk med den Upplevelse som omfattas av ditt presentkort till ett lägre pris än det belopp som betalats för presentkortet ("rabatterat pris"), kommer GO DREAM att betala dig skillnaden mellan det belopp som betalats för presentkortet och det rabatterade pris som erbjuds av tredjepartsleverantören, under förutsättning att presentkortet löses in hos tredjepartsleverantören för en sådan Upplevelse senast sex (6) månader från presentkortets inköpsdatum. Efter sex (6) månader bär du risken för eventuella prisändringar från tredjepartsleverantören.

Tilbage til toppen

10. UTBYTE AV ERFARENHETER

UTBYTE AV EN PRODUKT

Du kan byta ut din produkt mot en annan Upplevelse på GO DREAM www.godream.se utan kostnad inom produktens giltighetstid. Du kan byta ut en produkt genom att följa instruktionerna och formuläret på www.godream.se/kontakta.html.

Detta kan under inga omständigheter vara en återbetalning.

Din ångerrätt och din rätt till byte upphör om du redan har bokat din Upplevelse, köpt upplevelser för samma dag eller har upplevelser med särskilda villkor (t.ex. köper "Biografresa 1" eller "Biografresa 2" för dig själv). Om en Upplevelse har begränsningar anges detta alltid separat i GO DREAM www.godream.se/kontakta.html.

Om du följer de villkor som krävs kommer du att få ett e-postmeddelande som informerar dig om att du genererar en kredit som motsvarar värdet av den eller de utbytta produkterna, med undantag för produkter som har gynnats av anpassningsavgifter. I detta fall kommer krediten att krediteras med produktens belopp, minus anpassningsavgifter .

Utöka en produkt (inom giltighetstiden)

Det är möjligt att förlänga din produkt genom att skicka ett meddelande till kundtjänst inom produktens giltighetstid. Meddelanden kan skickas via e-post, telefon eller Facebook. Kundtjänsten måste informeras innan den löper ut, eftersom ett utgånget presentkort inte kan återaktiveras. För frågor om förlängning av Produkten, skriv till oss på info@Godream.se.

Om du uppfyller villkoren för att dra nytta av förlängningen kommer du att få ett e-postmeddelande som informerar dig om att du genererar en kredit som motsvarar värdet av den förlängda produkten (med undantag för produkterna "Biograftur for 1" och "Biograftur for 2" som inte kan förlängas längre än ett år ).

Upplevelse som kostar mer än 10 000 SEK kan inte bytas ut eller förlängas.

Kredit

Kreditens giltighetstid är sex (6) månader från utfärdandedatumet. Krediten förverkas om den inte har använts under giltighetstiden, eftersom den inte kan förlängas under några omständigheter.

Krediterna kan endast användas på webbplatsen och ger rätt till en produkt i elektronisk version.

Du kan dock välja att köpa en produkt i fysisk version genom att betala ytterligare 150 SEK per produkt. Detta tillägg kan betalas med en kredit. Det är inte möjligt att förvärva en produkt i fysisk version för produkter som endast finns i elektronisk version.

För Produkter med personalisering i den fysiska versionen tillkommer en personaliseringsavgift till tillägget på 150 SEK, vars belopp kommer att anges vid köpet.

Giltighetstiden för den Produkt som köpts med krediten, kommer att vara den som anges vid köpet av Produkten.

När flera krediter genereras på ditt konto kommer beloppet för varje kredit att ackumuleras för att bilda en enda pott, vars belopp är delbart. Giltighetsdatumet för varje kredit löper dock från dess eget utfärdandedatum.

Krediten kan användas i flera delbetalningar under dess giltighetstid om Produktens belopp är mindre än kreditens belopp. I detta fall kommer det kreditbelopp som är större än produktbeloppet automatiskt att förbli registrerat på ditt konto. Om kreditbeloppet är otillräckligt jämfört med det belopp som ska betalas för köpet av produkten måste du genomföra betalningen med någon av de ovan nämnda betalningsmetoderna.

Som ett led i kampen mot bedrägerier är betalning med kredit, helt eller delvis, inte tillgänglig för beställningar med ett värde på över 5000 SEK För att kunna använda sin kredit måste köparen i samband med betalningen kryssa i rutan som erbjuder att använda sin kredit.

The Credit cannot be combined with a promotion, promotional code or discount code.

As an exception, the Credit issued from an exchange will be valid for a period equal to the remaining period of validity of the Product subject to the exchange procedure and will have a minimum validity period of six (6) months from its issue.

Tilbage til toppen

11. FÖRLORAT ELLER STULET PRESENTKORT

Som innehavare av presentkortet är du ansvarig för missbruk eller obehörig användning av presentkortet. GO DREAM erbjuder sig att ersätta ett presentkort om du kan uppvisa kvitto på köpet och presentkortets nummer och om presentkortet inte har lösts in. Kontakta GO DREAM så snart du upptäcker att presentkortet har förlorats eller stulits.

Tilbage til toppen

12. RÄTT TILL ÅNGERRÄTT

Hos GO DREAM har du alltid 14 dagars ångerrätt gällande från köpdagen när du handlar online hos oss. Ångerrätten gäller från den dag som du har mottagit ditt presentkort med posten eller när presentkortet har nått dig via din mail. Om du ångrar ditt köp ska du skicka ett mail till oss där du anger presentkortets ID-nummer samt aktiveringskod. Mail skickas till: info@godream.com

Har du köpt presentkortet online i vår webbshop ska du fylla i formuläret för ångerrätt. Pengarna för värdet av presentkortet kommer returneras innanför 10 vardagar till det samma kreditkort som presentkortet blivit köpt på.

I detta tillfälle vill de pengar som är använt bli överfört till ett nytt presentkort. Har det varit en merbetalning kommer detta belopp självklart bli återbetalat till köparens betalnings kort.

Önskar du dina pengar retur för ett presentkort köpt hos en av våra andra förhandlare ska du hänvända dig direkt till den butik var presentkortet är köpt för att få dina pengar tillbaka. Bemärk att när ditt presentkort är köpt i en butik – alltså inte via vår webbshop – är det butikens regler om ångerrätt som gäller.

Undantag för ångerrätten

Det återbetalas inte på biljetter till ett specifikt datum.

Om en Upplevelse är bokat, bortfaller ångerrätten.

Tilbage til toppen

13. KLAGOMÅL OCH ANSVAR

Om du har haft en negativ Upplevelse med en av våra tredjepartsleverantörer kan GO DREAM inte hållas ansvarig för detta. Eventuell skada eller skada omfattas av tredjepartsleverantörens ansvarsbegränsningar. Om du vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta tredjepartsleverantörerna direkt. Men om du har en otillfredsställande Upplevelse, vänligen meddela GO DREAM detta så att GO DREAM kan hjälpa till vid eventuella framtida klagomål. Enligt lag måste du kontakta GO DREAM inom rimlig tid efter att du har haft en negativ Upplevelse; det rekommenderas att du kontaktar GO DREAM omedelbart efter inlösen. Varken GO DREAM eller tredjepartsleverantören ska hållas ansvariga för ett belopp som överstiger GO DREAMs presentkortvärde.

Tilbage til toppen

14. SÄKERHET

Observera att deltagande i vissa av upplevelserna är förenat med risk för skador. Deltagande i dessa upplevelser sker på egen risk. GO DREAM ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer i samband med deltagandet i dessa upplevelser. Vissa tredjepartsleverantörer erbjuder ett försäkringsalternativ, men du bör alltid kontrollera din egen försäkring innan du deltar i en Upplevelse.

Tilbage til toppen

15. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Utan hinder av något annat ska go dream och dess dotterbolag och deras tjänstemän, representanter, agenter, entreprenörer och anställda inte vara ansvariga eller skadeståndsskyldiga med avseende på något ämne i dessa villkor, eller några villkor som är relaterade till dem, enligt något kontrakt, försumlighet, strikt ansvar eller annan teori: (a) för köparens eller användarens användning av presentkorten, deras deltagande i någon Upplevelse eller deras inlösen av presentkorten för någon produkt eller tjänst som erbjuds av tredjepartsleverantörerna, eller för eventuella skador eller ansvar som är relaterade till eller uppstår till följd av något av ovanstående; (b) för indirekta, exemplariska, tillfälliga, särskilda skador eller följdskador eller för förlust av vinst eller inkomst; (c) för något som ligger utanför go dreams rimliga kontroll, eller (d) för belopp som tillsammans med belopp i samband med alla andra anspråk överstiger det pris som betalats för presentkortet, i varje fall, oavsett om köparen eller butiken har informerats om möjligheten av sådana skador eller inte.

Tilbage til toppen

16. INTEGRITETSPOLICY

COOKIES

Endast information om användarens surfning lagras (t.ex. användarnamn som skapats för inloggning på webbplatsen). Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie, eller så kan du välja att avaktivera cookies helt och hållet. Cookies används endast för att känna igen din dator. Det finns två typer av cookies. Den första är sessionscookies, som håller reda på vilka varor som lagts i kundvagnen under navigeringen på webbplatsen. Dessa sparas inte på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Den andra typen av cookie är en permanent cookie. Dessa sparas som en textfil på din dator i ungefär en månad. De gör det möjligt för servern att känna igen din dator nästa gång du loggar in på GO DREAMs webbplats. På www.godream.se används cookies för att optimera och skräddarsy din upplevelse av webbplatsen, vilket gör din Upplevelse enkel och lätt.

STATISTIK

Statistik används på www.godream.se. Det innebär att ett statistiksystem samlar in information för att skapa en statistisk modell över hur många besökare en webbplats har haft, varifrån de kommer och vilken del av webbplatsen som besöktes.

DIN PERSONLIGA INFORMATION

För att ingå ett avtal med GO DREAM måste du registrera dig med följande personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personlig information används för att slutföra köp eller tillhandahålla ytterligare tjänster. Informationen används också av GO DREAM för att bli mer bekant med dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan omfatta studier och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker samt att visa innehåll och reklam som är anpassade efter dina intressen med hjälp av Google Analytics och Trustpilot. Personuppgifter som registrerats hos GO DREAM lagras i fem (5) år, varefter uppgifterna raderas. När personuppgifter samlas in via www.godream.se ser GO DREAM till att det alltid sker när du lämnar ditt samtycke, så att du informeras om exakt vilken information som samlas in och varför. Den information som levereras till GO DREAM får inte överföras eller på något sätt säljas till tredje part på annat sätt än vad som beskrivs, och GO DREAM får inte registrera några känsliga personuppgifter. När du registrerar dig hos GO DREAM har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att granska de uppgifter som registrerats om dig. Dessa rättigheter har du enligt lagen om skydd av personuppgifter. Om du vill ha mer information om detta eller om en liknande fråga, vänligen kontakta GO DREAM.

Tilbage til toppen