Upphörande av försäljning från och med 12/04/2024 - Om du har et presentkort kan du fortfarande använda den under dess giltighetstid. Mer information.

Du har inte lagt till några favoriter än.

För att lägga till en produkt i din favoritlista: klicka på symbolen ♡

Du har inga artiklar i din kundvagn

INTEGRITETSPOLICY

 

 

Syftet med denna sekretesspolicy är att definiera villkoren under vilka personuppgifter (hädanefter "Data") och cookies behandlas.

GO DREAM AS, GO DREAM HOLDING Aps och WONDERBOX SAS (hädanefter gemensamt kallade "GO DREAM") är oroade över skyddet som ges till dina data och hur de kan behandlas på webbplatsen www.godream.se, (hädanefter "webbplatsen").

 

 

I den mån den personuppgiftsansvarige finns i Frankrike åtar sig GO DREAM att följa flera regler. Således åtar sig GO DREAM att säkerställa att dessa uppgifter behandlas i enlighet med datareglerna i Norge och Europa (hädanefter "Förordningen"). Därmed respekterar GO DREAM de norska reglerna; men åtar sig också att respektera den europeiska förordningen 2016/679 (nedan kallad "GDPR") och fransk dataskyddslag nr. 78-17 den 6 januari 1978 (nedan kallad "Dataskyddslagen").

 

 

All användning av webbplatsen förutsätter ditt godkännande utan förbehåll och din fullständiga efterlevnad av denna policy som har företräde framför alla andra dokument, bortsett från specifika villkor som uttryckligen godkänts skriftligen av GO DREAM.

Denna säkerhetspolicy träder i kraft den 15.02.2022. Den upphäver och ersätter alla tidigare versioner. GO DREAM förbehåller sig rätten att ändra den när som helst genom att publicera en ny version på webbplatsen. Vi inbjuder dig därför att besöka denna sida regelbundet.

Ogiltighet av en klausul innebär inte ogiltighet av hela sekretesspolicyn. Tillfällig eller permanent utebliven tillämpning av en eller flera av GO DREAM:s klausuler får inte tolkas som ett avstående från dess sida.

 

 

 

1 - PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i GDPR är:

 

WONDERBOX SAS, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 10 279 961 euro, vars huvudkontor är beläget på 71 rue Desnouettes, 75015 Paris, registrerat i Paris Trade under nummer 508 244 548.

 

2- ARTEN AV BEHANDLADE DATA

 

Under din användning av webbplatsen kan vissa uppgifter behandlas. Denna information krävs av CCPA och GDPR:

 

  • Uppgifter kopplade till din identitet: Efternamn, förnamn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum
  • Anslutningsdata: IP-adress och inloggningsuppgifter
  • Orderuppföljningsdata: Köpt produkt, utförd tjänst, beställningshistorik, åsikter om tjänsten, konsulterade produkter, användning av en kampanjkod, leveranssätt och kostnader, köpinformation och presentkortsnummer.
  • Betalningsdata: Betalningssätt, betalkortsdata och transaktionsnr.
  • Den prenumeration du har eller inte har tecknat (nyhetsbrev etc.)

 

Den obligatoriska eller valfria arten av uppgifterna anges för dig vid tidpunkten för insamlingen med en asterisk. Vissa uppgifter samlas in automatiskt på grund av dina handlingar på webbplatsen.

 

3- SYFTE MED DATABEHANDLING - LAGRINGSPERIOD

 

 

Syften

Lagringsperiod (information krävs enligt GDPR)

Rättslig grund för att behandla data (information som krävs enligt GDPR)

1. Utskick av GO DREAM-nyhetsbrev, tips och kommersiella erbjudanden, tillsammans med lojalitetsuppbyggande, prospektering, produkttester, reklam och marknadsföringsverksamhet

Tre år från tidpunkten för insamling eller senaste kontakt, i enlighet med CNIL förenklad standard nr. NS-048.

Denna behandling utförs på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a) i GDPR

2. Utskick av kommersiella erbjudanden från GO DREAM:s partners

Tre år från tidpunkten för insamling eller senaste kontakt, i enlighet med CNIL förenklad standard nr. NS-048.

Denna behandling utförs på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a) i GDPR

3. Genomförande av statistiska studier och/eller mätning av publiken, antalet sidvisningar eller antalet webbplatsbesök

13 månader från insamlingen av data

Denna behandling utförs (i) på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a) i GDPR eller (ii) för att uppfylla våra respektive avtalsförpliktelser i enlighet med artikel 6 punkt 1 b) i GDPR

4. Bedrägeribekämpning

Tre år från slutet av det kommersiella förhållandet för potentiella kunder och icke-prospektkunder i enlighet med CNIL:s förenklade standard nr. NS-048, eller tre år från inträffandet av falissemang vid utebliven betalning

Utanför eventuell beställning utförs denna behandling på basis av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a) i GDPR. Vid en beställning utförs denna behandling i våra legitima intressen (god förvaltning) i enlighet med artikel 6 punkt 1 f) i GDPR.

5. Fullbordandet av en beställning som lagts på webbplatsen och upprättande av orderuppföljningsprocessen

Tre år från slutet av det kommersiella förhållandet för potentiella kunder och icke-prospektkunder i enlighet med CNIL:s förenklade standard nr. NS-048. För avtal som ingås på elektronisk väg är lagringstiden 10 år (art. D213-2 i den franska konsumentlagen); detsamma gäller för fakturor (art. L123-22 i den franska handelslagen).

Denna behandling är nödvändig för att uppfylla våra respektive avtalsförpliktelser i enlighet med artikel 6 punkt 1 b) i GDPR

6. Kreditkortsdata

Uppgifterna lagras i 14 dagar i enlighet med den franska datamyndigheten, CNIL:s beslut nr. 2017-222 den 20 juli 2017.

Denna behandling är nödvändig för att uppfylla våra respektive avtalsförpliktelser i enlighet med artikel 6 punkt 1 b) i GDPR

7. Hantering av utbytes- eller förlängningsförfrågningar

Tre år från slutet av det kommersiella förhållandet för potentiella kunder och icke-prospektkunder i enlighet med CNIL:s förenklade standard nr. NS-048 (hädanefter "NS-048").

Denna behandling är nödvändig för att uppfylla våra respektive avtalsförpliktelser i enlighet med artikel 6 punkt 1 b) i GDPR

8. Tillgängliggörande av ett kundkonto på webbplatsen (öppning av ditt kundkonto etc.)

Tre år från affärsförhållandets slut eller tidpunkten för hämtningen eller den senaste kontakten som den berörda personen tagit, enligt NS-048.

Denna bearbetning är nödvändig för att uppfylla våra respektive avtalsförpliktelser och genomförandet av alla åtgärder som föregår ett sådant avtal i enlighet med artikel 6 punkt 1 b) i GDPR

9. Personifiering av innehållet på vår webbplats och/eller reklamerbjudanden som är synliga på vår webbplats och/eller de som finns tillgängliga när du surfar på internet

13 månader från insamlingen av data

Denna behandling utförs på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a) i GDPR

10. Deltagande i lojalitetsbyggande program, tävlingar etc.

Tre år från tidpunkten för insamling eller senaste kontakt, i enlighet med NS-048.

Denna behandling är nödvändig för att uppfylla våra respektive avtalsförpliktelser i enlighet med artikel 6 punkt 1 b) i GDPR

11. Locate Partners stänger appens användare så att han kan identifiera dem

Data lagras inte.

Denna behandling utförs på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a) i GDPR

 

 

4 - MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

 

Uppgifterna som samlas in på webbplatsen är avsedda för WONDERBOX SAS och alla företag som det kontrollerar och/eller GO DREAMs partners och underleverantörer.

 

5 - DATAÖVERFÖRING

 

Som en principfråga ser vi till att uppgifterna inte överförs utanför Europeiska unionen eller inom ett land som inte har varit föremål för ett adekvat beslut av Europeiska kommissionen.

Överföringar utanför Europeiska unionen får dock utföras i synnerhet inom ramen för följande verksamhet:

  • Kundrelation
  • Användning av data i sociala medier
  • Datortjänster

I sådana fall vidtar GO DREAM lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel 46. 2. d) i GDPR genom att införa Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

I enlighet med artikel 13.1 f) i GDPR görs lämpliga skyddsåtgärder tillgängliga nedan i artikel 13 i denna sekretesspolicy.

 

 

6 - INSAMLINGSMETODER AV PERSONUPPGIFTER

 

Dina uppgifter kan samlas in när:

 

du skapar ditt kundkonto på "Din sida";

du lägger en beställning på vår webbplats;

du deltar i ett spel eller en tävling;

du surfar på vår webbplats och konsulterar produkter;

du kontaktar vår kundtjänst;

du skriver en kommentar.

 

7 - SAMTYCKE FÖR MINDERÅRIGA

 

För att följa reglerna som är avsedda att skydda minderåriga, samlar GO DREAM inte in eller behandlar minderårigas data.

Tjänsterna som är tillgängliga på denna webbplats är alltså avsedda för personer över 18 år. Varje person under 18 år som vill göra en beställning eller skapa ett konto måste be sin förmyndare att göra det åt honom/henne.

 

8 - COOKIES

8.1 POLICY ANGÅENDE ANVÄNDNING AV COOKIES

 

När du besöker webbplatsen placeras cookies på din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Vår webbplats är utformad för att vara uppmärksam på våra kunders behov och förväntningar. Det är bland annat av denna anledning som vi använder cookies för att till exempel identifiera dig och komma åt ditt konto. Den här sidan ger dig en ökad förståelse om hur cookies fungerar och hur du konfigurerar dem.

 

8.2 DEFINITION AV EN COOKIE

 

En cookie är en textfil som placeras på din dator när du besöker en webbplats eller konsulterar en annons. Dess syfte är att samla in information om din surfning och att skicka tjänster som är lämpliga för din terminal (dator, mobiltelefon eller surfplatta). Cookies hanteras i synnerhet av din webbläsare.

 

8.3 DE OLIKA EMITTENTEN

 

Webbplatscookies: dessa är de cookies som placeras av godream.se på din terminal för att möta behov av surfning, optimering och serviceanpassning på webbplatsen.

 

Tredjepartscookies: dessa är de cookies som placeras av tredjepartsföretag (till exempel partners) för att identifiera dina intresseområden och vid behov anpassa reklam som riktar sig till dig på och utanför webbplatsen.

 

De kan deponeras på webbplatsen när du surfar på webbplatsen eller när du klickar på webbplatsens annonsutrymmen.

 

8.4 ÄNDRA KONFIGURATIONEN AV COOKIES

 

Tekniska kakor- väsentliga för att godream.se ska fungera

 

Dessa cookies är nödvändiga för att surfa på webbplatsen. De låter dig använda webbplatsens huvudfunktioner och gör din anslutning säker.

 

Funktionella cookies

 

Dessa cookies är viktiga för din surfning eftersom de tillåter dig att få tillgång till webbplatsens tillfälliga funktioner (t.ex. att memorera din kundvagn eller din inloggningsinformation). De gör det också möjligt för dig att anpassa webbplatsens grafiska rendering till din terminals visningspreferenser. Dessa cookies låter dig alltså njuta av obehindrad och anpassad navigering. De lagras i 24 timmar och kräver inget samtycke från din sida.

 

Dessutom ger dessa cookies oss information om användningen och prestandan av vår webbplats och tillåter oss att upprätta statistik om trafikvolymer och användningen av de olika delarna av vår webbplats (besökt innehåll och webbläsarvägar) vilket gör det möjligt för oss att göra våra tjänster mer intressanta och användarvänliga (mest besökta sidor eller avsnitt, mest lästa artiklar etc.). Vi använder också cookies för att räkna besökarna på en sida.

Ibland kan cookies deponeras för att mäta effektiviteten av reklamkampanjer som utförs av GO DREAM baserat på aggregerade och anonyma statistiska data.

 

Valfria funktionella cookies

 

Det handlar om samma funktionella cookies som kommer att lagras under en längre period, högst 13 månader, om du samtycker till detta.

 

Cookies för personligt innehåll på vår webbplats

 

Dessa är cookies som används för att erbjuda dig personligt innehåll på vår webbplats och belöna din lojalitet (till exempel: sponsringsprogram). Att vägra dessa cookies har ingen inverkan på användningen av vår webbplats.

 

Reklamkakor på andra webbplatser

 

Dessa är de cookies som används för att ge dig information som passar dina intresseområden när du surfar på internet. Att vägra dessa cookies har ingen inverkan på användningen av vår webbplats. Att vägra reklamcookies kommer dock inte att stoppa reklam under din surfning. Det kommer att leda till att reklam som inte tar hänsyn till dina intresseområden eller dina preferenser visas när du surfar på internet.

 

De cookies som deponeras av reklamorganisationer möjliggör anonym identifiering av internetanvändare. Navigationsdata som skickas tillbaka är information som inte kan identifieras personligen såsom webbadresser till besökta sidor, nyckelord som används i sökmotorerna eller interaktioner med annonser.

 

Sådana cookies kan också vara cookies från GO DREAM:s partners som identifierar internetanvändare som har besökt vår webbplats och därefter skickar kommersiella erbjudanden. Detta i form av ett e-postmeddelande, även om du inte har angett din e-postadress till GO DREAM. Sådan behandling involverar tjänsteleverantörer som är specialiserade på retargeting som har fått din e-postadress från sina partners, tillsammans med ditt samtycke att tillåta utskick av reklam.

 

KONFIGURERA COOKIES

 

9 - HYPERTEXTLÄNKAR

 

Webbplatsen kan innehålla vissa länkar till andra webbplatser vars innehåll ligger utanför vår kontroll och som inte täcks av denna sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för innehållet på de webbplatser som presenteras på detta sätt, eller för det sätt på vilket dina uppgifter kommer att samlas in och behandlas på dem.

 

10 - SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER

 

Vi åtar oss att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa datasäkerheten. Detta innebär lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en lämplig säkerhetsnivå. Dessa steg kan inkludera:

• pseudonymisering och kryptering av data;

• sätt att garantera ständig konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för behandlingssystemen och -tjänsterna;

• sätt att återställa tillgången till data och tillgång till dem inom rimlig tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident;

• ett förfarande som syftar till att testa, analysera och regelbundet utvärdera effektiviteten av de tekniska och organisatoriska åtgärderna för att säkerställa behandlingens säkerhet

 

Med detta syfte i åtanke ber vi dig att hålla ditt lösenord konfidentiellt och att inte kommunicera det till någon. Du förblir ansvarig för alla problem som uppstår på grund av underlåtenhet att upprätthålla konfidentialitet för lösenordet som vi har valt för att du ska få tillgång till ditt konto.

 

För betalningskrav samlas betalkortsuppgifterna in av vår betaltjänstleverantör (hädanefter ”PSP”), som kommer att vara den enda mottagaren av de insamlade uppgifterna och ansvarig för lagringen av dem. Data lagras alltså på PSP-servrarna och skickas aldrig till GO DREAM-servrarna. PSP ansvarar för auktorisationsbegäran till banken och skickar oss transaktionsnumret som möjliggör verksamheten. PSP lagrar tillhörande data under den tid som krävs för att genomföra transaktionen och utöva ångerrätten.

 

11 - RÄTTIGHETER ANGÅENDE DINA PERSONUPPGIFTER

 

I enlighet med bestämmelserna, särskilt inom GDPR, har du rätt att få tillgång till, radera och överföra uppgifterna om dig och att motsätta dig eller begränsa behandlingen av dem.

 

När som helst under din surfning på webbplatsen kan du komma åt dina uppgifter via din sida, korrigera dina uppgifter om din situation har förändrats, eller motsätta dig vår insamling av dina uppgifter för prospekteringsändamål.

 

Vissa uppgifter är dock viktiga för behandlingen av din beställning. Om dessa uppgifter inte samlas in kommer vi inte att kunna utföra din beställning.

 

Slutligen kan du även utöva dina rättigheter när som helst. Skicka helt enkelt din förfrågan till oss, och ange ditt efternamn, förnamn, e-postadress och postadress, per post till följande adress:

GO DREAM 

c/o Corporate Services 

Box 5151

200 71 MALMÖ

Sweden

 

I enlighet med gällande föreskrifter ska din begäran vara undertecknad och åtföljas av identitetsbevis som gör det möjligt att kontrollera att begäran kommer från den berörda personen. Ett svar kommer sedan att skickas till dig inom en månad från mottagandet av begäran. Vid behov kan denna period förlängas med två månader på grund av begärans komplexitet eller på grund av antalet förfrågningar.

 

Du kan även utöva dina rättigheter genom att göra din begäran via kontaktformuläret som är tillgängligt under fliken "Kontakta oss"

 

 

12 – PERSONUPPGIFTSOMBUD

 

GO DREAM:s personuppgiftsombud (hädanefter "DPO") kan kontaktas via post på följande adress:

DPO – WONDERBOX

71 rue Desnouettes

75015 PARIS

 

Du har även möjlighet att kontakta personuppgiftsombudet genom att skicka din förfrågan via kontaktformuläret som är tillgängligt under fliken "Kontakta oss".

 

13 – LÄMPLIGA GARANTIER

 

Standardavtalsklausulerna som används av GO DREAM finns tillgängliga här:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021D0914